Brev från våra väljare till Lena

Brev till Lena

Från: Maja

Kära valberedning,

Här får ni ett känsloladdat meddelande. 
Det har kommit till min kännedom att Valberedningen ifrågasätter huruvida det är riktiga personer som skrivit under på hemsidan komigenlena.se.

Känns ytterst tvivelaktigt att ni ifrågasätter gräsrotsaktivismen för Lena Sommestad men kanske inte så förvånande. komigenlena.se är ju bara ett av många initiativ som undertecknad tillsammans med många andra valt att stödja för att kunna lyfta en kandidat som inte haft samma tillgång till maktens korridorer eller bastun på Bommersvik. Många gånger undrar jag hur många lik man ska ha behövt gå över för att vara aktuell som realistisk kandidat för topposition inom SAP? Och också: varför skyddas så många höjdare inom SAP som uppenbarligen är skadliga för vår rörelse, eller som begår direkt vidriga brott som sexuella trakasserier etc. Hur har vi lyckats bygga upp en sådan hierarki när dessa MÄN ska skyddas? SAP är en speciell kultur.

Brev till Lena

Inte heller förvånar det mig att den socialdemokratiska maktapparaten känner sig hotad av en person som kommer utifrån, med andra erfarenheter, vänner, kunskaper. Men åh, socialdemokratin behöver detta så oerhört mycket. Vi behöver andra personer än de som vuxit upp i denna broilermaskin.

Som ung i rörelsen känner man sig ofta så utan valmöjligheter – ställ upp på spelets regler eller glöm att du har något att säga till om. Det finns enorma interndemokratiska problem som gör att du helt enkelt får gilla läget eller glömma inflytande. Men engagemanget för Lena Sommestad försöker ju gå runt detta. De alternativa vägarna för att visa stöd för Lena Sommestad är ett desperat rop på hjälp när interndemokratin fallerar. Kära valberedning, jag tror att också ni är medvetna om att vi runt om i vårt land, i distrikt, i s-föreningar, har en oerhört tung och grå hierarki. Som i Uppsala. Där sitter Tomas Östros både som distriktsordförande och som ledamot i VU. En stoppkloss för kritik underifrån. För det går inte att ta sig förbi honom.

Jag ber er, ta hänsyn till detta när ni räknar era röster och ska spela era kort. Varför ska makthierarkins regler få bestämma? Vi behöver så oerhört mycket en rörelse, människor som vill något. Det är detta som Lena Sommestad lyckas med. Under segerkonferensen i Skåne för en vecka sedan talade hon för över 200 unga socialdemokrater från hela landet. med stående ovationer, spontant jubel och applåder som aldrig ville sluta. Unga människor med hopp för framtiden. För tillsammans trodde vi på något. Vi ville någonstans. Oavsett om det handlade om sandlådor i bostadsområden eller om hur världen ska se ut om 60 år. Ärligt talat, när hände detta senast?

Många säger att Lena är för akademisk, för grå. Jag är själv akademiker, jag har tagit del av stora delar av Lenas arbete som professor i ekonomisk historia och demografi. Detta är imponerade. Men vad jag kunde känna under hennes tal vid segerkonferensen var att alla dessa akademiska kunskaper kunde omvandlats till en gnistrande, glittrande ångvält framåt. De flesta på denna konferens var unga människor från Sveriges förorter, långt bort från en akademisk examen. Att dessa sedan kommer fram och berättar att de aldrig lyssnat så intensivt, så koncentrerat, under så lång tid. Och förstå. Det betyder något. Lena Sommestad är inte för akademisk. Detta är ett skällsord för någon som innehar kunskap. Kunskapsförakt är det sista socialdemokratin behöver.

Mitt engagemang ligger främst inom S-Studenter och SSU:s tidskrift Tvärdrag. Min s-förening Laboremus har tagit ett beslut med starkt stöd för att nominera Lena Sommestad som vår kandidat. Tvärdrags arbete den senaste tiden har till stor del gått ut på att försöka fråga socialdemokratin vad den håller på med? Det kommer vi fortsätta med, och med dem och till dem som vågar lyssna. Jag ber er, tysta inte detta.
Vänliga hälsningar,
Maja Nordström
medlemssekreterare Laboremus,
biträdande redaktör Tvärdrag

Från: Magnus

Kära valberedning,
Jag motiverar varför jag vill ha Lena Sommestad som partiledare såhär:
Lena är kanske till och med mer än Obama. Hon är mer i kontakt med medborgarna än honom, är mer i direkt kontakt med medborgarna. Naturligtvis lär hennes kontakt med medborgarna kanske inte vara lika omfattande om hon väljs till partiledare och om hon blir statsminister, men nog tyder hennes mycket demokratiska sinnelag på att hon om någon borde kunna undvika att stöta bort väljare såsom Obama har gjort sedan han blev vald genom att ägna sig för mycket åt Washington. Till viss del beror detta förstås på att politiken i USA är annorlunda än i Sverige och att det politiska spelet därför lättare tar överhand “over there”. Dock tycker nog många att Obama saknat direktkontakten med medborgarna, och jag tror Lena har vad som behövs för att undvika att en sådan känsla tar överhand. Jag tror Lena kan bidra ännu mer än Obama till att folks tro på demokratin och människan stärks.

Jag skulle inte bli medlem i (S) om Sommestad blev ledare, men jag uppfattar Sommestad som den som har störst chans att få mig att rösta på (S) av de som verkar aktuella. Hon verkar befriad från blocktänkande, hon vill ha in nya, unga, friska krafter samtidigt som hon vill ta in en person som Pagrotsky i värmen igen. Hon verkar utgå från vilken politik som verkar mest socialdemokratiskt rimlig i dagens samhälle och inte från ett blocktänkande, en enorm styrka tycker jag, som borde kunna få (S) attraktionskraft att öka och alltså bland annat kunna få mig att rösta på (S). Hon vill heller inte att (Mp) ska ta hand om miljöpolitiken för (S) eller att (V) ska ta hand om vänsterpolitik för (S), hon vill ha en enhetlig, socialdemokratisk politik förankrad i nutiden, vilket förstås borde vara just den vitaminkick som (S) behöver i dagens läge.
MVH,
Magnus

Från: Karolina

Hej!
Jag ville bara förtydliga att jag existerar och att jag verkligen står bakom förslaget med Lena Sommestad som ny partiledare för Socialdemokraterna.
Det var länge, länge sedan jag var medlem i SSU men jag skulle troligtvis rösta på Socialdemokraterna om partiet förde en mer ideologisk politik i linje med den Lena står för.
Gött mos! Kom igen Lena!
Karolina

Från: Kristin

Hej!
Jag vill nominera Lena Sommestad till partiordförande för Socialdemokraterna. Jag har med glädje följt Lenas kloka inlägg i partiets eftervalsdebatt och har också själv haft nöjet att få diskutera med henne när vi satt i samma panel under Socialistiskt Forum i Stockholm i november.

Efter att dessutom ha lyssnat till henne på SSU Skånes Segerkonferens häromveckan där hon talade inför 150 SSU:are är jag ännu mer övertygad om att hon är den blandning av jordnära realpolitiker och visionär intellektuell som behövs för att det både ska röra sig i fötterna och i huvudet på det här partiet.
Med vänlig hälsning,
Kristin

Från: Anita
Hej,
Jag har skrivit på uppropet för Lena Sommestad och jag vill härmed bekräfta att jag är aktiv Socialdemokrat i Hörby. Jag är styrelsemedlem i arbetarekommunen och S-föreningen, sitter i fullmäktige och i miljönämndens presidie.

Jag håller fast vid min uppfattning att Lena Sommestad är ett utmärkt val som ny partiledare och hon skulle kunna föra partiet in i framtiden. Jag uppskattar väldigt att hon får ett stort stöd även bland yngre medlemmar, vilket inte är att underskatta med tanka på framtida aktiva medlemmar.
Med vänliga hälsningar,
Anita

Från: Britt
Hej!
Jag hörde att Ni tvivlade på om det var verkliga människor som skrivit på “Kom igen Lena”.
Därför vill jag intyga att jag är en sådan (verklig människa) och ber Er seriöst överväga Lena Sommestad.
Socialdemkraterna och Sverige behöver en bildad och högutbildad person som kan ta matchen med Reinfeldt och Borg. Argument som “går hem i stugorna”, “folklig” borde bara gå bort. Goa gubbar/gummor håller inte.
Lena Sommestad är precis vad Socialdemokraterna behöver. Föreslå henne, och jag blir medlem direkt.
Med vänlig hälsning
Britt

Kära valberedningen!
Jag vill meddela att jag önskar se Lena Sommestad som nya Socialdemokratisk partiledare. Jag upplever att hon skulle kunna svänga den offentliga debatten och visa på ett nytt sätt att handskas med och kämpa mot det nyliberala samhälle vi i allt större utsträckning lever i.
Hemligheten är inte att bli mer som “nya” moderaterna utan att visa på att deras verklighetsbeskrivning inte är giltig och det tror jag att Lena gör bäst!
Mvh
 Hanna

Hej,
mitt namn är Nils, jag är 15 år och medlem i SSU. Jag ställer mig bakom Lena Sommestad som partiledare för socialdemokraterna, och har också skrivit på namnlistan på www.komigenlena.nu.

Jag vill ha Lena Sommestad som partiledare för att jag tror att hon är den som bäst skulle kunna tydliggöra ett socialdemokratiskt alternativ i Sverige. När man sitter i opposition och stödet minskar så tror jag att det är viktigt att folk, för att kunna rösta på (S), känner att (S) har en idé, en idé om hur samhället ska vara och som engagerar människor. Därför behövs, tror jag, en person som Lena Sommestad. En partiledare som inte är grå och trist, utan som tydligt kan representera det socialdemokratiska alternativet, och skapa framtidstro samt engagemang.

Jag hoppas nu att ni verkligen läser det här, och att ni tar på allvar att folket faktiskt har startat ett upprop för Lena Sommestad (!). Och lyssnar på oss, för vi alla som har skrivit på den listan, ser en framtid med Lena Sommestad som partiledare, och vi tror på henne, det är därför vi har tagit det här initiativet!
Mvh /Nils

Hej!
Jag har förstått att valberedningen tvivlar på att alla de som skrivit under uppropet för Lena Sommestad som ny partiledare är verkliga människor. Därför vill jag maila er personligen och säga att jag är en av de högst verkliga personer som skrivit under för detta. I mina ögon framstår Lena Sommestad som det bästa alternativet för det socialdemokratiska partiet. Som kan leda en nödvändig förnyelse utan att vända partiet bort från grundläggande socialdemokratiska värderingar som alla människors lika värde, en stark välfärd för HELA samhället och en förståelse av denna välfärds betydelse för tillväxt. Med andra ord, en stark och vettig motkraft till nyliberalismen. Jag har alltid röstat till vänster om mitten, men aldrig på Socialdemokraterna i ett riksdagsval. Om Lena Sommestad väljs till partiledare skulle jag allvarligt överväga en röst.
Med vänliga hälsningar
Maria

Hej!
Jag är en verklig människa som skrivit under på komigenlena.nu
Står bakom Lena Sommestad som ny partiledare eftersom hon har gett uttryck för att hon står för ett nytänkande, icke minst när det gäller den ekonomiska politiken, samtidigt som hon står fast vid visionen om ett solidariskt och jämlikt samhälle.
Är inte själv medlem av något politiskt parti, men tycker att det är av yttersta vikt med ett starkt socialdemokratiskt parti i det svenska politiska livet. Ett socialdemokratiskt parti med tydlig vänsterprofil som utmanar, inte kopierar, de borgerliga partierna! Lena är rätt person att leda ett sådant parti!
Hälsningar /Per

Hej!
Jag har skrivit på listan för komigenlena och fick nu ett mail från dem, där de fått höra att ni i valberedningen kände er tveksamma till om det är verkliga människor bakom, därför skickar jag istället ett mail.

Jag är fritidspolitiker för S i Hallsbergs Arbetarekommun och skulle gärna se Lena Sommestad som ny partiledare. Sommestad har en framtoning som är något annorlunda än det vi är vana vid i partiet, men jag tror att det är i detta just vinsten ligger för att gå hem hos fler väljare. Inte minst medelklassen.

Fast vad viktigare är, är att hon tydligt visar var hon står och hur hon kommit fram till det. Vår tid i historien efter industrialiseringen är historiskt en mycket kort period och alldeles unik. Vi har en tid bakom oss av billig olja och explosion i tillverkning. Sommestad visar hur när ett land är på väg att utvecklas, att dödligheten går ner och befolkningen ökar drastisk, med det en stark ekonomisk tillväxt, då babyboomen är starkt produktiv i åldrarna 30-60 år. Därefter har landet en åldrande befolkning, där vi befinner oss nu.

Välstånd och ett gott liv är något vi måste eftersträva, att behålla vår välfärd. Däremot är det inte möjligt att öka den, inte med länder som Kina och Indien som nu befinner sig i sitt expansiva skede. Det finns helt enkelt inte naturresurser nog för fortsatt tillväxt i den redan rika världen. I detta läge behöver vi finna nya ekonomiska system och system att garantera vår välfärd till en hållbar ekonomisk och miljömässigt sund framtid.

Oljetoppen (peak oil) är något som vi måste förhålla oss till (peak fosfor tillika och så många fler av våra icke-förnybara resurser) och klimatfrågan förhåller vi oss redan till. Just därför är Sommestads blick på nutid och framtid något som vi verkligen behöver och även hennes perspektiv i historien.

Jag har en god tro på arbetarrörelsens förmåga till insikt i dessa frågor och inser visst det att det kan ses som att vårt parti blir intellektualiserat, men idag behöver vi en hållbar politik och ökande oljepris kommer att göra insikten om det nödvändiga i förändringen än tydligare. Än har det inte nått en bred allmänhet om orsakssambanden, men vi kan bli en röst som visar på dessa och också bjuder in till en positiv framtid i hållbarhetens tecken så att vi verkligen blir möjligheternas land.
Hälsning Maja

Hej, valberedningen!
Jag är inte medlem i Socialdemokraterna, men skulle väldigt gärna vilja att Lena Sommestad nomineras till partiledare för partiet. Jag kan definitivt tänka mig gå med i partiet om hon valdes.

Jag har tagit del av kampanjen komigenlena.nu och fått en väldigt positiv bild av Lena. Hon är verkligen kompetent, kunnig och lyhörd. Hon lyssnar, problematiserar och talar så att folk förstår. Precis det som S-väljare behöver.

Som utbildningspolitiskt aktiv tycker jag även att det till partiledarposten är viktigt med en person som är insatt i utbildning och forskning, då det är oerhört viktigt för Sveriges framtid. Så utöver Lenas politiska kunskaper är hon också kompetent i det fältet. Det är viktigt med en partiledare som är en bildad individ som också kan tänka kritiskt, problematisera, och ha en förståelse för kultur och samhälle, vilket Lena har som professor i ekonomisk historia.

Hej,
Av skaparna av hemsida www.komigenlena.nu fick jag reda på att det fanns vissa tveksamheter hos valberedningen huruvida alla som skrivit på verkligen var riktiga människor. Då jag är en riktig människa och gärna räknas som en sådan så mailar jag även er personligen. Jag är en av de många som anser att Lena Sommestad skulle bli en utmärkt partiledare (eller åtminstone att hon borde få en plats i den nya partiledningen). Detta av ett flertal orsaker, men framförallt två:

1. Socialdemokraterna måste våga tala värderingar och se till att de beslut som fattas (när vi väl är i regeringsställning) inte går emot våra grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och rättvisa. Val kan inte vinnas med diskussioner om kronor och ören på marginalen, inte heller kan tillräckligt starka känslor skapas för att bygga en folkrörelse på sådan politik. Politik är mer än så, det är frågan vad vi vill med vårt samhälle, hur de rikedomar som skapas genom vårt gemensamma arbete rättvisast kan fördelas, vilket värde vi sätter på människan, huruvida alla har rätt att utvecklas eller endast de med egna resurser. Lena Sommestad vågar prata värderingar, men hon tappar inte heller greppet om en annan viktig punkt för en framtida lyckad socialdemokrati:

2. Rötterna inte bara hos medborgarna utan även i vetenskapen. Det finns otroligt mycket forskning nu som inte bara visar att vår syn på samhället är moraliskt riktig, utan även ekonomiskt och socialt mycket framgångsrikt. Vi kan inte låta borgarna ensamma diktera vilken världsbild som ska härska i Sverige och sedan förhålla oss till denna. Vi måste utmana den med vår egen. Lena Sommestad förstår också detta.
/mvh Niklas

Hej!
Jag har hört att det finns ett frågetecken inom valberedningen huruvida sajten komigenlena.nu är trovärdig. Därför vill jag berätta för er varför jag stödjer Lena som partiledare och förklara varför jag tror Lena bäst kan se till att de värden socialdemokratin stått för representeras i vårt samhälle.

Själv står jag ideologiskt till vänster, men är inte medlem i socialdemokraterna. Dock skulle jag med glädje engagera mig i SAP om Lena blir nästa partiledare.

Som arbetande och utbildad tillhör jag den grupp som tjänat mest på regeringens politik, och jag upplever att det är samma grupp där ni förlorat allra flest väljare. Jag tror däremot INTE att det senare är en konsekvens av det förra. Tvärt om tror jag att det handlar om en samhörighetsfråga – dessa grupper kan inte identifiera sig med S längre därför att S upplevs som ett föråldrat parti med låg trovärdighet och otydlig ideologi. “Nya” moderaterna attraherar dessa väljargrupper med en genomtänkt retorik och pålästa företrädare.

Jag tror att de allra flesta skulle vilja se en humanare socialpolitik och stoppa den eskalerande utförsäljningen av gemensamma resurser om fördelarna med detta lyfts fram på ett trovärdigt sätt. Lena kan göra det!

Lena har de ideologiska grundvärderingar jag saknar i politiken idag, utan att bli blind för verkligheten
Lena är påläst och argumenterar på ett genomtänkt sätt,
Lena är meriterad och bildad. Utöver själva erfarenheterna detta bör ha gett henne, ökar det hennes trovärdighet som oppositionsledare
Lena står för ett tydligt alternativ, ett alternativ jag tror många upplever sig sakna idag!

På ett möte i Mölndals arbetarekommun buades det spontant i församlingen när lenas akademiska meriter lyftes fram. Inte när Lena kom på tal, utan när utbildningen lyftes fram. Ett parti som betraktar utbildning som en belastning snarare än en merit kommer med rätta förpassas till historieböckerna. Ironiskt nog blir det kanske så de som läser böcker återigen kan få upp ögonen för de grundvärderingar jag vill se – ett samhälle där vi hjälper varandra.

Lena är trovärdig, missa inte chansen!

Med vänliga hälsningar
 Fredrik

Hej Valberedningen!
Jag fick precis reda på att ni ställt er tveksamma till om det är riktiga människor som skrivit på i “Kom igen Lena”. Detta gjorde mig faktiskt lite ledsen!
När jag kom i kontakt med “kom igen lena” blev jag så otroligt glad! Här är en människa som verkligen pratar om dom sakerna som jag tycker är viktiga och ju mer jag satte mig in i vad hon hade gjort och vad hon ville med framtiden desto mer allvarligt blev mitt beslut om att skriva på “kom igen lena”!

Kom igen Lena är inget skämt! Det är värkliga, riktiga människor som skrivit på och som gjort det med övertygelsen om att det är vägen ut ur denna mörkblåa tunneln!
Mvh: Norea

Hej igen kära (S)-valberedning!
Detta är andra gången jag skriver till er. Det är inte för att jag vill missbruka min och andras möjlighet att påverka utan för att jag verkligen tror på Lena Sommestad som ny partiledare.

Lena Sommestad vore den idealiska kandidaten.
För det första är hon en strålande ideolog och politiker. Hon är ytterst välutbildad och intelligent.

Hon tror på och har lösningarna för framtiden, inte bara för socialdemokratin utan även för mänskligheten och världen i stort. Hon har de kunskaper som eftersträvas för att styra Sverige på ett sätt som främjar ett fritt och jämlikt samhälle. Hon tror på drömmen om det goda samhället. Hon bygger sina idéer på kunskap och vetenskap och hon har väl underbyggda resonemang och argument för sina påståenden.

Sen är Lena också en engagerad och inspirerande ledare och debattör som redan väckt en folkrörelse i Sverige för att välja henne som ny ledare för S. Det vore direkt oklokt att ignorera detta folkliga stöd.

Därför föreslår jag Lena Sommestad till ny partiordförande för Socialdemokraterna.
Vänligen
 Jonas

Hej valberedningen!
Jag heter Oskar, är en 21 årig student. och är en av dem som redan mail:at till er genom sajten Kom Igen Lena. Tydligen så var det lite oklarheter kring ifall jag verkligen existerade. Det gör jag! Jag har aldrig tidigare varit partipolitskt aktiv men har alltid varit intresserad av politik och i synsätt legat lite till vänster om mitten.

De visoner som Lena Sommestad målar upp på sin blogg och genom sina debattartiklar är precis vad en modern Socialdemokrati skulle behöva, en faktabaserad vänsterpolitik som verkligen målar upp de problem som det borgerliga marknadstänket skapar, människor måste lära sig att se att det är en trade off i allt; i detta fall en fri marknad inom de institutioner som är grundläggande för ett jämlikt samhälle, eller en reglerad marknad som skapar ett solidariskt samhällsklimat. Snälla bli inte ett till parti för de som redan har det bra ställt.

Slutligen skulle jag definitivt gå med i S om Lena Sommestad valdes till partiledare, eller sattes på en position med möjlighet att skapa S framtida politik.
Mvh 
Oskar

Hej valberedningen!
Vad jag har sett är Lena Sommestad den enda som gått fram i media och verkligen sagt att hon skulle vilja ta över som partiledare. Detta tycker jag dels tyder på en värdig syn på demokrati hos Lena.

Att det inte ska vara något hysch-hysch kring valet om ny partiledare. Det tyder också på att hon har en idé om hur partiet ska ledas och är inte rädd för att följa den idén. Jag tror det är det som partiet behöver. Lena är extremt kunnig och lugn i sin retorik. Dessutom är hon kvinna! Jag har fått nog av manliga statsministrar, Lena Sommestad blir Sveriges första kvinnliga statsminister 2014!
Mvh
 Mikael

Hej,
Hela vår parlamentariska demokrati står inför stora förändringar de kommande decennierna.
Den globala ekonomin tillsammans med andra globala frågor– naturresurserna, befolkningen och framförallt klimatet – kräver beslut fattade utanför nationalstaternas domvärjo.
Globala problem med globala beslut och lösningar.
Jag tror att såväl Socialdemokraterna som övriga partier liksom sammantaget den svenska befolkningen snart står inför denna realitet.

Min önskan är därför att Socialdemokraterna ska påbörja detta förändringsarbete nu.
Och Lena Sommestad tycks vara den person partiet behöver.
Hon lyckas knyta ihop långsiktiga och trovärdiga visioner byggda på solidaritet och jämlikhet med konkreta idéer om hur dessa visioner kan genomsyra en realpolitik.
Jag tror dessutom att Lena Sommestad skiljer ut sig från övriga partiledarkandidater genom att hon har ett tydligt språk, fritt från floskler och en föråldrad retorik, tillsammans med att hon förmedlar en analys av vår samtid med intellektuell skärpa, byggd på kunskaper.

Men det som också talar för hennes förmåga att få uppslutning för den politik hon säger sig vilja föra är detta: Hon talar inte om väljargrupper! Inte med en stavelse har jag hört henne säga att “vi har misslyckats att locka till oss den eller den kategorin väljare…” eller “för att lyckas i storstäderna måste vi…”. Jag tror detta är avgörande, inte bara för henne , utan också för om Socialdemokraterna skall kunna komma tillbaka som Sveriges största parti.
Nämligen att man återigen diskuterar den politik man vill föra, hur man vill förändra Sverige, såväl på kort sikt (realpolitiken) samt på lång sikt (visionerna).
Och slutar se väljarkåren som en segmenterad marknad med “medelklassväljare” etc. som ska lockas med erbjudande d.v.s. en retorik som vädjar till olika kategoriers egennytta (barnfamiljer, villaägare, pensionärer, välutbildade osv.).
Detta har man gjort och det visade sig med all önskvärd tydlighet inte fungera i det gångna valet.
Så min önskan är alltså.
Börja återigen prata politik byggd på klassiskt Socialdemokratiska värderingar!
Detta tror jag Lena Sommestad är den som har bäst förutsättningar att göra!
Lycka till!
Vänliga hälsningar
 Mats

Hej!
Något förbryllad får jag meddelande om att ni i valberedningen ifrågasätter, om vi som skrivit på uppropet Kom igen Lena! är verkliga och inte fiktiva människor. För min egen del är jag i hög grad verklig och dessutom partimedlem (s) sen någon gång på 50-talet.
Mitt främsta skäl för att vilja se Lena Sommestad som partiledare är, att hennes politiska hållning ligger helt i linje med min, och som jag anser är äkta socialdemokratisk politik anpassad till en ny tid: ett underifrånperspektiv med rättfärdighetspatos, miljöhänsyn och en medvetenhet om nödvändigheten av global resurshushållning. (Min analys av partiets gångna misstag och framtida utmaningar har jag utvecklat i bifogade artikel, som i modifierad form varit införd i Upsala Nya Tidning).

En långsiktig reformistisk politik kräver både en skarp analys och en förankring i grundläggande socialdemokratiska värden. Lena har förmågan, viljan och värderingarna att driva en sådan linje, och hon skulle kunna överbrygga de motsättningar som av och till gjort sig gällande i SAP.

Det faktum att hon i dag inte sitter i riksdagen kan i nuläget t o m vara en fördel. Hon riskerar att i mindre hög grad slukas av att hantera de dagsaktuella frågorna. Dessa kan i stället i huvudsak läggas på riksdagsgruppens ordförande (ev försedd med titeln vice partiordförande), medan Lena får mer tid att stimulera det försummade ideologiska samtalet inom partiet och leda ett strategiskt politiskt utvecklingsarbete.
Med partihälsning
Bernt Jonsson

Hej valberedningen,
Jonas heter jag och är ordförande för Andersbergs S-förening i Gävle. Jag vill föreslå Lena Sommestad som partiledare för Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Läget är akut i vårt kära gamla arbetareparti, vad vi behöver är en ledare som vågar lyfta samhällskritiken och formulera en demokratisk socialistiskt framtidsvision.

Lena har den intellektuella skärpan men utstrålar samtidigt engagemang och värme. Många människor har tappat tron på politikens kraft att förändra samhället. Med Lena vid rodret vinner vi idédebatten och engagerar människor att delta i en levande folkrörelse. Mot det har Moderaterna och Svenskt Näringsliv, trots alla sina miljoner, inte en chans!

Ps. Andersbergs S-förening har också enhälligt nominerat Lena Sommestad som partiledare, dessutom vill vi se en skärpt välfärds-, jobb- och klimatpolitik. Vi behöver mer politik, inte mindre!
Kamratliga hälsningar
 Jonas

Kära vänner!
Socialdemokratin befinner sig i en djup kris.
I det läget är det nödvändigt med en reflekterande, ödmjuk och skarpsynt lagledare som kan hjälpa partiet att forma framtidens politik.

Jag tror att Lena Sommestad kan motsvara de behov som vårt parti har av en framtidsduglig partiledare.
Risken är om andra koncept förordas, att socialdemokratin hamnar i samma läge som i flera andra europeiska länder, som en minoritetsrörelse.
Jag vill också passa på att säga att det måste skrivas nya sånger inom socialdemokratin.
De gamla håller inte riktigt i dag.

För mig som arbetar i kyrkan och förvaltar en ännu äldre tradition är det livsviktigt med den kontinuerliga nytolkningen av kristen tro. Om inte socialdemokratin på motsvarande sätt låter nytolka sitt arv i samspel med tidens utmaningar, finns det ingen möjlighet till förnyelse.

Den partiledare som är beredd att låta partiet sjunga nya rödgröna sånger kan ha framtiden med sig.
De som inte är beredda till nytolkande sånger kommer att glida in i industrisamhällets bakvatten, vara betydelsefull, ja, men på en icke ledande nivå i samhället.

Jag hoppas att ni på detta sätt lyssnar till min önskan om att betrakta Lena Sommestad som en stark, kanske den starkaste kandidaten till partiledarposten.
/Anna

Hej på er kära valberedning,

läste alldeles precis på Facebook att ni tvivlar på äktheten hos de som skrivit under uppropet på /web/20130730102420/http://komigenlena.nu/ kring Lena Sommestad som kandidat till posten som ny partiordförande.
Av de kandidater som nämnts på internet och som jag själv vet är framträdande inom partiet är det ytterst få som kan kombinera ödmjukhet, en politisk vilja och kunskap och förmåga att förmedla detta, samtidigt som personens politik siktar framåt, uppåt och mot ett bättre samhälle i enlighet med partiprogrammet. Vi behöver inte ännu en administratör och medelålders man som inte når igenom kameralinsen.
Tack för att ni läser detta/ 
David

Hej,
Jag skrev på uppropet för Lena Sommestad på komigenlena.nu. Nu har de som driver sidan uppmanat mig att själv maila valberedningen, då ni tydligen vill ha bevis för att personerna som skrivit under faktiskt finns. Det gör jag!

Jag är inte sosse, har aldrig röstat på (S). Sommestad har fått mig att för första gången någonsin allvarligt överväga att ge partiet min röst. Jag lovar inte att jag skulle göra det, men väl att jag skulle noga fundera på det. För mig är det ett stort steg!

Sommestads kloka och välunderbyggda resonemang på sin blogg väcker hopp om en bättre framtid än med nuvarande obehagliga regering; ett reellt alternativ snarare än en urvattnad version av samma högerpolitik, vilket är vad nuvarande S-ledning tycks stå för.

Det är en svår balansgång att hitta medelvägen mellan marknadsextremism och verklighetsfrånvänd “dumvänster” (som tyvärr också finns starkt representerad i partiet). Sommestad har hittat den vägen, en väg byggd på kunskap, insikter och hjärta. (S) skulle göra klokt i att följa den.
Mvh
/Börjesson