Skatteintäkter från spel i USA hett ämne

Skatteintäkter är ett ämne som alltid är aktuellt, oavsett vilket land i världen det handlar om. I USA sker under 2000-talet en intressant utveckling inom spelmarknaden, som är direkt länkad till skatteintäkter. De flesta amerikanska delstaterna har insett vilken guldgruva spelverksamheten kan bli för deras egen del och även stater som i slutet av förra seklet var emot spelverksamhet har genomfört lagändringar till spelandets fördel. Under de senaste femton åren har skatteintäkterna från spel blivit så viktiga för många delstater att de i det närmaste är beroende av att den här verksamheten är framgångsrik.

Skatteintäkter som blivit delstaternas hjärtesak

När det gäller utsikten till ökade skatteintäkter kan vilka lagar som helst modifieras. Det var när delstaterna i USA fick upp ögonen för hur mycket indianreservaten tjänade på sin spelverksamhet, och att folk utifrån åkte dit för att spela, som det blev klart hur stora summor skatt de missade. Indianreservaten hade hävdat sin rätt att som urinvånare med självstyre själv få besluta över sin spelverksamhet. 1988 fastslogs denna rätt i lagen IGRA (Indian Gaming Regulatory Act) och det stod indianreservaten fritt att sätta igång. Fram till 2008 hade runt 200 indianstammar lyckats slå upp dörrarna till 400 spelverksamheter.

Nu satte en kedjereaktion igång med efterverkningar än idag. Delstaterna där indianreservaten låg märkte med förskräckelse hur höga skatteintäkter de gick miste om, när deras egna invånare reste över till indianreservaten för att spela på casino. Några delstater började mjuka upp sina lagar för att möjliggöra spelverksamhet inom de egna gränserna och locka till sig spelarna för att få egen gagn av dem. Grannstater med hårdare reglering för spel såg plötsligt hur de egna invånarna åkte över statsgränsen för att spela och insåg hur höga skatter de själva gick miste om. Samma slags reaktion fortplantades från stat till stat.

Kryckor till casinot och fördelaktiga erbjudanden till kunderna

Idag är skatteintäkter inte möjliga att räkna bort i några av USA:s delstater. De har blivit en viktig inkomstkälla för staterna. Så får t.ex. Delaware in 8% av skatteintäkterna från spelverksamhet och är alltså beroende av att folk spelar. När konjunkturen går ner för casinon blir det plötsligt staternas uppgift att se till att de går runt, eftersom de annars går miste om skatteintäkterna. En skev ordning har infunnit sig, som ser ut att kunna bli lika riskabel för staternas ekonomi, som bankkraschen var år 2008.

Till fördel är den här situationen egentligen bara för spelarna. När det börjar gå sämre för ett casino försöker det i regel hålla kvar trogna kunder och locka nya med erbjudanden som kan vara mycket fördelaktiga. Plötsligt blir avgifterna lägre och bonusarna högre, när fördelen ligger hos kunden och inte hos huset. Jakten på skatteintäkter kan bli en riktigt angenäm historia för spelaren själv. Tendensen att locka med bra erbjudanden finns redan på nätcasino, där konkurrensen är stenhård. Det vore inte illa om det även blir allmän kotym på fysiska casinon att locka kunder med riktigt lovande överenskommelser.

Skatteintäkter är bra för casinon

Hård konkurrens på spelmarknaden

Skatteintäkter är ett hett ämne inte bara för delstaternas styrande, utan även på nationell nivå. Åsikterna bland republikaner och demokrater går isär, även inom det egna partiet. Helt klart står, att marknaden för landburna casinon börjar bli mättad i USA, och med 900 spelverksamheter runt om i landet kan det låta rimligt. Det här kan jämföras med 1970-talets situation, då det bara var tillåtet per lag för staterna Nevada och New Jersey att bedriva spelverksamhet. På den tiden var det Las Vegas glansdagar – idag är tiderna tuffare och många casinon blir tvungna att slå igen.